Klimaattechnische oplossingen vanuit een heldere visie waarin de klant centraal staat

Multitechniek is een multidisciplinaire dienstverlener op het gebied van klimaatbeheersing en luchtbehandeling. Vanzelfsprekend F-gassen gecertificeerd. Adviezen en oplossingen zijn altijd objectief omdat Multitechniek niet is gebonden aan leveranciers, aannemers en installateurs. Deze onafhankelijkheid garandeert optimaal functionerende systemen en installaties voor elk klimaatvraagstuk.

Multitechniek speelt actief in op de vraag naar maatwerk en meedenken over oplossingen. Dat kan zijn voor specifieke installatiemethoden maar ook voor productieprocessen bij de klant. Steeds vaker vraagt de klant om een totaalconcept met één aanspreekpunt aan de kant van de uitvoerder. Een dergelijk uitgangspunt eist een integrale aanpak van het project van ontwerp, realisatie tot en met onderhoud.

Een integrale aanpak betekent een schaalvergroting van activiteiten. Dit vereist nauwe samenwerking van de diverse disciplines. Beslissingen over onderdelen worden meestal vóóraan in het procestraject genomen. Deze werkwijze vereist een brede visie. Multitechniek is in dit soort projecten een actieve en betrouwbare partner. Bij de uitvoering van een totaalconcept vormen alle deelnemers eigenlijk één bedrijf dat één eindproduct aflevert. Dat kan een woning zijn, een bioscoop, een computerruimte maar ook een bedrijfsgebouw.

Om een totaalproject tot een succes te maken moeten samenwerkende partijen op de hoogte zijn van elkaars aanpak, kennis en motieven. Als dat het geval is, kan men klantgericht werken. Multitechniek staat open voor nieuwe ideeën en wil zijn visie en vakkennis delen met andere partijen.

Opdrachtgevers hebben bij Multitechniek alle disciplines in hun hand. Multitechniek beschikt over een netwerk van specialisten die gewend zijn ook complexere projecten uit te voeren. Multitechniek kijkt over de grenzen van haar eigen specialismen heen en is inzetbaar in elke vorm van samenwerking.

Sterk

Sterk technisch adviesbureau